[Series bài viết văn tiếng việt]Hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác của truyện ngắn “Vi hành”-Nguyễn Ái Quốc

a.MB

_Giới thiệu truyện ngắn “Vi Hành”

_Hoàn cảnh sáng tác, mục đích sáng tác

“Vi hành”(tên truyện do người biên soạn  đặt) là 1 truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Ái Quốc được sáng tác trong những năm 20 của TK XX.Truyện được viết = tiếng Fáp, nên chắc chắn mục đích sáng tác tác fẩm này của Bác là mục đích chính trị trước 1 hoàn cảnh lích sử đặc biệt.

b.Tb

b.1”Vi hành” ra đời trong 1 hoàn cảnh đặc biệt

_Tháng 6 năm 1922, vua bù nhìn Khải Định được chính quyền TDF mời sang dự hội chợ đấu xảo ở thành fố cảng Marseille.Chuyến đi của Khải Định nằm trong âm mưu lừa bịp của TDF.Chúng lừa bịp người dân Fáp yêu chuộng hòa bình, lừa bịp công luận quốc tế rằng công cuộc “bảo hộ” ở Việt Nam vẫn tiến triển tốt đẹp thể hiện bằng việc vua của An Nam quốc sang Fáp để cảm tạ mẫu quốc.TDF dựng lên Khải Định nhằm kêu gọi mẫu quốc đầu tư thêm tiền của để bọn chúng tiếp tục công cuộc “bảo hộ”, mà chúng lừa bịp là vẫn diễn ra tốt đẹp,ở Việt Nam.

b.2”Vi hành” mang mục đích chính trị

_Truyện được đăng trên báo nhân đạo(L’Humanite) 19/2/1923 với dòng chữ kèm theo:”Trích “Nhưng bức thư gừi cô em họ” do tác giả tự dịch từ tiếng An Nam.Lợi dụng fong tròa viết thư tình đang lên cao tại Fáp,Nguyễn Ái Quốc dùng hình thức viết thư để đăng truyện, vì vậy mà không bị chú ý.Truyện(hay thư) vì thế mà truyền được dụng ý của Bác.Bác sáng tác nhằm mục đích xé toang chiêu bài lừa bịp của TDF.Bác đứng trên lập trường của chủ nghĩa Marc-Lenin nên đích chính trị cang trúng đích hơn.

c.KB

“Vi hành” được tác giả sáng tác = tiếng Fáp để truyền bá tới người dân Fáp mục đích của mình trứớc hoàn cảnh lích sử rất đặc biệt mà tác giả đã bấu víu để sáng tác “incognito”.

(03/26/2008)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s